Vytisknout

HW-systém, sanace vlhkého zdiva

Rakouský patentovaný systém chráněný řadou patentů v celé Evropě včetně ČR - vysoušení vlhkého zdiva zarážením nerez. ocelových plechů do zdiva bez předchozího podřezání (otevření) zdiva a používá se u cihelného a lehce smíšeného zdiva

Vysoušení zdivaHW-SYSTEM - zarážení nerez.ocelových desek do zdiva, odstranění vlhkého zdiva
Izolace (sanace) vlhkého zdiva má za úkol dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu vlhkosti v podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno účinky zemní vlhkosti. Způsobů, resp.metod k vysoušení zdiva, sanaci vlhkého zdiva existuje mnoho, ale jen u některých lze s jistotou říct, že mají trvalý a tudíž 100%-ní účinek vyschnutí zdiva. Mezi tyto metody dle WTA CZ (Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky) patří i metoda HW-SYSTÉM, tj.zarážení (zatloukání) nerez.plechů z tvrzené ušlechtilé oceli do zdiva.

Vysoušení vlhkého zdivaSanace a vysoušení vlhkého zdiva

HW-SYSTÉM je rakouskou patentovou technologií, která je v celé Evropě chráněna řadou patentů a ani ČR není vyjímkou. V ČR jsou v platnosti tyto patenty: patent č.281038 (Europatent Nr.0544639), patent č.284110 (Europatent Nr.0475932) a patent č.278264. S inovací technologie přichází v průběhu i řada dalších přihlášek patentových listin. Všechny patenty jsou jistotou a zárukou kvality této evropské technologie a 100% vysušení zdiva. Metoda nerez.plechů – HW-SYSTÉM – je součástí ČSN 730610.

HW-SYSTEM - sanace vlhkého zdivaPopis technologie izolace metodou HW-SYSTEM vlnité izolační desky (plechy) z ušlechtilé nerezavějící oceli (ANTIKORO) jsou strojně zatloukány přímo do stávajícího zdiva, které se tak NEPODŘEZÁVÁ (nedochází k výřezu zdiva).Tím je zaručeno zachování statiky objektu, resp. nedochází k nežádoucímu sedání zdiva. Jednotlivé desky jsou „střiženy“ přímo na potřebnou sílu (tloušťku) zdiva. Sousedící desky se překrývají vždy min. o 5-8 cm, což jsou ve styku desek o 2-3 vlny. Takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící uzávěru proti nežádoucí vzlínající zemní vlhkosti.

Doporučujeme:

Zahájení sanace vlhkého zdivaPřed zahájením prací - před vlastní sanací vlhkého zdiva

 • bude-li se dělat nová podlaha, je lepší starou podlahu odstranit (vytrhat)
 • při provádění vnitřních příček odsunout nábytek od zdiva
 • překážky ve zdivu (elektřina, odpady, plyn, voda, tel.) je nutné lokalizovat, aby nedošlo k jejich poškozeníDokončení izolace vlhkého zdivaPo dokončení prací

 • při budování nové podlahy je nutné provést napojení podlahových izolací (lepenky) na izolaci HW-systém (plech). Pro tento účel se použijí delší plechy než je dané zdivo. Přesah plechu je 2-5 cm. Na tento „přesah plechu“ se provede spojení s izolací podlahy. Spojení obou izolací se řeší natavením lepenky na plech. Podkladový beton (základ podlahy) by měl být v úrovni plechů. 
 • při sanaci zdiva v suterrénu je nutné provést odkop zeminy zvenčí až na úroveň zarážených plechů. Provede se napojení na svislou (vertikální) izolaci. Spojení izolací je rovněž provedeno za pomocí hořáku natavením. Svislá izolace je ukončena cca 10-15 cm nad venkovním terénem.
 • odstranit (osekat) veškeré omítky, které byly vlhké až po hranici vlhkosti (mapy). Odstranit veškeré vlhké zdivo.
 • pro rychlejší vysychání zdiva doporučujeme nechat ložnou (osekanou) spáru asi 3 měsíce odkrytou a poté omítnout.
 • v případě, že se má vlhké zdivo omítat ihned po provedené izolaci HW je nutné použít SANAČNÍ OMÍTKU.
 • zdivo pod plechem je nutné ošetřit, nejčastěji, se používá různých větracích lišt, modifikací lepenek, sanační omítky, obklady, větrací průduchy zdivem.
 • při silně zasoleném vlhkém zdivu je dobré použít různé sůl vázající nátěry. Tím zbavíme zdivo silně agresivních solí. Nátěr je nutné provést až po hranici vlhkosti.
 • při výskytu hub a plísní na zdivu lze pro rychlejší odstranění vlhkého zdiva použít sanační postřiky.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace