Vytisknout

Řetězová pila, izolace vlhkého zdiva

Izolace metodou podřezání vlkého zdiva řetězovou pilou s vložením hydroizolační fólie.

Izolace vlhkého zdiva podřezáním řetězovou pilouTato technologie odstranění vlhkého zdiva je dvoustupňová. V prvním stupni se provede oddělení zdiva - proříznutí zdiva. V druhém stupni se vloží nová hydroizolace a spára se uzavře pevnostními klíny s injektáží. Řetězová pila má jednotlivé články řetězu z tvrdokovu. Používají se dva typy pil, strojní a ruční. Určeny jsou pro cihelné zdivo s rovnou ložnou spárou.


Popis technologie, sanace vlhkého zdiva pomocí řetězové pily

V místě vkládání dodatečné izolace se otluče omítka. Podél zdiva musí být tvrdý a dostatečně rovný podklad v šíři cca 1,50 m pro pojezd podřezávacího stroje. Pracovník postaví stroj ke zdi, pilovou lištu ustaví do vodorovné polohy.  Sepne spojku pojezdu, spustí pohon pily a ručním pohonem vysouvá pilu do řezu. Po proříznutí zdiva v délce 1 m vypne pohon a ozubenou lištou pročistí drážku.

Do proříznuté a pročištěné drážky se vloží některý z typů izolace z polyetylénu nebo skelného laminátu o tl.1,5-2 mm. Pruh izolace délky 1 m a šíře takové, aby nepřesahoval tloušťku zdi, se v drážce upevní rozpěrovými klíny, které se do drážky musí natlouci. Dodávají se v různých tlouťkách podle šíře řezu a používané izolace. Klín z plastu má únosnost 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdiva oboustranně v roztečích cca 20 cm. Délka klínu je dána šíří zdiva. Mezi klíny musí být v podélné ose zdiva mezera 10 cm. Nyní je možno proříznout a zaizolovat další metr zdiva.

Cyklus se opakuje po záběrech, přesahy izolačních desek musí být min.5 cm. Tímto způsobem lze podříznout a vyklínovat najednou až 30 m zdiva.Prořezávání rohů a koutů je prováděno ruční pilou kývavým pohybem lišty oproti opěrným zubům pily. Řez se provádí zpravidla zprava doleva. Pro dopravu pily do dveřních otvorů slouží boční válečky, na které lze zařízení překlopit.

Následuje vyplňování drážky. Ta se oboustraě omítne cementovou maltou s vodoodpudivými přísadami. Po 80 - 100 cm se vloží injektážní trubky průměru 1,80 cm a délky 13 cm, směs 20% písku a 80% cementu a plastifikátoru se pomocí injektážního zařízení vstřikuje tlakem 0,1MPa do připravených otvorů. Po zatvrdnutí se trubičky vyjmou, odřízne se přebytečná izolace a provede se sanační omítka. Izolaci je možno provádět tak, že se podříznutá zeď vyklínuje a do spár se vstřikuje hmota na bázi epoxidových pryskyřic. Spára se stává vodonepropustnou. Výsledkem je úspěšně provedená sanace vlhkého zdiva, resp. vysušení zdiva.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace