HW-SYSTÉM, SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Rakouský patentovaný systém chráněný řadou patentů v celé Evropě. Vysoušení vlhkého zdiva zarážením nerez. ocelových plechů do zdiva bez předchozího podřezání (otevření) zdiva se používá především u cihelného, ale také u smíšeného zdiva.

 

HW-SYSTEM - zarážení nerez. ocelových desek do zdiva, odstranění vlhkého zdiva

Izolace (sanace) vlhkého zdiva má za úkol dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu vlhkosti v podzemním a nadzemním zdivu staveb, které bylo dlouhodobě namáháno účinky zemní vlhkosti. Způsobů, resp.metod k vysoušení zdiva, sanaci vlhkého zdiva existuje mnoho, ale jen u některých lze s jistotou říct, že mají trvalý a tudíž 100%-ní účinek vyschnutí zdiva. Mezi tyto metody dle WTA CZ (Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky) dle ČSN P73_0610 - hydroizolace staveb - sanace zdiva, patří i metoda HW-SYSTEM, tj. zarážení (zatloukání) nerez.plechů z tvrzené ušlechtilé oceli do zdiva.

Popis technologie sanace vlhkého zdiva metodou HW-SYSTEM vlnité izolační desky (plechy) z ušlechtilé nerezavějící oceli (ANTIKORO) jsou strojně zatloukány přímo do stávajícího zdiva, které se tak NEPODŘEZÁVÁ (nedochází k výřezu zdiva). Tím je zaručeno zachování statiky objektu, resp. nedochází k nežádoucímu sedání zdiva. Jednotlivé desky jsou „střiženy“ přímo na potřebnou sílu (tloušťku) zdiva. Sousedící desky se překrývají vždy min. o 5-8 cm, což jsou ve styku desek o 2-3 vlny. Takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící uzávěru proti nežádoucí vzlínající zemní vlhkosti. Desky jsou na straně kterou pronikají do zdiva opatřeny hrotem (špicí) pro snazší zatloukání a průchodnost zdivem, proto i velmi tvrdá spára a zdivo přestává být díky tomuto zaostření problémové. Naše působnost není jen v okolí města Brno, působíme po celé ČR.

Doporučujeme:

Před zahájením prací - před vlastní sanací vlhkého zdiva

 • provést přesnou diagnózu a posouzení stavu zdiva naším sanačním technikem (sanační průzkum)
 • dohodnout se na na rozsahu prací a úrovních izolací 
 • v případě, že se budou izolovat nové podlahy, je nutné zaizolovat i veškeré stávající zdivo   
 • bude-li se dělat nová podlaha, je lepší starou podlahu odstranit (vytrhat)
 • při provádění vnitřních příček odsunout nábytek od zdiva
 • překážky ve zdivu (elektřina, odpady, plyn, voda, tel.) je nutné lokalizovat, aby nedošlo k jejich poškození

Po dokončení prací:

 • při budování nové podlahy je nutné provést napojení podlahových izolací (lepenky) na izolaci HW-SYSTEM (plech). Pro tento účel se použijí delší plechy než je dané zdivo. Přesah plechu je 2-5 cm, na tento přesah plechu se provede spojení s izolací podlahy. Spojení obou izolací se řeší natavením lepenky na plech. Podkladový beton (základ podlahy) by měl být v úrovni plechů. Pro napojení je možné použít i tekutých asfaltových lepenek
 • při sanaci zdiva v suterrénu je nutné provést odkop zeminy zvenčí až na úroveň zarážených plechů. Provede se napojení na svislou (vertikální) izolaci. Spojení izolací je rovněž provedeno za pomocí hořáku natavením svislá izolace zdiva proti vlhkosti je ukončena cca 10-15 cm nad venkovním terénem
 • odstranit (osekat) veškeré omítky, které byly vlhké až po hranici vlhkosti (mapy). Odstranit veškeré vlhké zdivo
 • pro rychlejší vysychání zdiva doporučujeme nechat ložnou (osekanou) spáru asi 3 měsíce odkrytou a poté omítnout
 • v případě, že se má vlhké zdivo omítat ihned po provedené izolaci HW je nutné použít SANAČNÍ OMÍTKU
 • zdivo pod plechem je nutné ošetřit, nejčastěji, se používá různých větracích lišt, modifikací lepenek, sanační omítky, obklady, větrací průduchy zdivem, minerální stěrky
 • při silně zasoleném vlhkém zdivu je dobré použít různé sůl vázající nátěry. Tím zbavíme zdivo silně agresivních solí. Nátěr je nutné provést až po hranici vlhkosti
 • při výskytu hub a plísní na zdivu lze pro rychlejší odstranění vlhkého zdiva použít sanační postřiky