Vytisknout

Zarážení desek a účinek na zdivo

Desky jsou speciálním strojním zařízením zaráženy (zatloukány) do zdiva s frekvencí úderů cca 1300/min. Horizontální posun zdiva ve směru úderů není možný, neboť se musí vzít v úvahu setrvačnost hmoty a rychlost trvání úderů. K SEDÁNÍ zdiva NEDOCHÁZÍ, a proto tento systém GARANTUJE ZACHOVÁNÍ STATIKY objektu.

Odsazení zdiva (tvorba trhlin vznikajících sedáním) ve vertikálním směru není možné, neboť při pronikání desek se malta ve spáře o cca 10-20% zhutní.

K poškození nebo rozbití zdiva  nedochází. Je tomu tak vždy, když je zdivo vyzděné v jedné rovině, neboli spára je rovnoběžná a pravidelná. Pokud je zdivo výškově odsazeno, nebo spára není pravidelná, musí desky proniknout zdivem, a tak si vlastně vytvářejí vlastní spáru (řez zdivem). K tomuto účelu jsou izolační desky opatřeny HROTEM (špicí) na straně, kterou pronikají do zdiva (Europatent Nr.0544639, CZ patent č.281038). Toto zaostření umožňuje snadné pronikání desek i ve velmi tvrdých a nesourodých materiálech. Rovněž se tím zamezuje nežádoucím otřesům. Deska ve zdivu proniká plynule a “nesune“ před sebou stavební materiál. Velmi tvrdá malta, úzká spára a tlaky ve zdivu přestávají být problémem.

V rozích stěn se desky kolmo přes sebe překrývají tak, aby překrytí desek bylo vždy minimálně cca 8 cm (viz foto). To je zaručeno malou amplitudou vlnění plechů, která je 5 mm. U objektů stavěných ve svahu nebo při izolování schodišť si musí desky najít, resp.prorazit vlastní spáru a k tomuto účelu opět slouží zaostření (hrot-špice) plechu.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Souhlasím Další informace