ZARÁŽENÍ NEREZOVÝCH PLECHŮ A ÚČINEK NA ZDIVO

Desky jsou speciálním strojním zařízením zaráženy (zatloukány) do zdiva s frekvencí úderů cca 1300/min. Horizontální posun zdiva ve směru úderů není možný, neboť se musí vzít v úvahu setrvačnost hmoty a rychlost trvání úderů. K SEDÁNÍ zdiva NEDOCHÁZÍ, a proto tento systém GARANTUJE ZACHOVÁNÍ STATIKY objektu.

Nerezové ocelové desky se do zdiva zarážejí (zavibrují) speciálním pneumatickým zařízením HW-SYSTEM.

Odsazení zdiva (tvorba trhlin vznikajících sedáním) ve vertikálním směru není možné, neboť při pronikání desek se malta ve spáře o cca 10-20% zhutní.

K poškození nebo rozbití zdiva nedochází. Je tomu tak vždy, když je zdivo vyzděné v jedné rovině, neboli spára je rovnoběžná a pravidelná. Pokud je zdivo výškově odsazeno, nebo spára není pravidelná, musí desky proniknout zdivem, a tak si vlastně vytvářejí vlastní spáru (řez zdivem). K tomuto účelu jsou izolační desky opatřeny HROTEM (špicí) na straně, kterou pronikají do zdiva (Europatent Nr.0544639). Toto zaostření umožňuje snadné pronikání desek i ve velmi tvrdých a nesourodých materiálech. Rovněž se tím zamezuje nežádoucím otřesům. Deska ve zdivu proniká plynule a “nesune“ před sebou stavební materiál. Velmi tvrdá malta, úzká spára a tlaky ve zdivu přestávají být problémem.

V rozích stěn se desky kolmo přes sebe překrývají tak, aby překrytí desek bylo vždy minimálně cca 5-8 cm (viz foto). To je zaručeno malou amplitudou vlnění plechů, která je 5 mm. U objektů stavěných ve svahu nebo při izolování schodišť si musí desky najít, resp.prorazit vlastní spáru a k tomuto účelu opět slouží zaostření (hrot-špice) plechu.

Velkou výhodou této techmologie HW-SYSTEM - zatloukání nerez. desek do zdiva je, že lze tyto desky zatloukat z jedné strany objektu (zvenku nebo zevnitř) a proto na rozdíl od ostatních mechanických metod, kde je nutný přístup ke zdivu z obou stran. Díky této metodě můžeme desky navibrovávat (natloukat) např. u zařízených objektů, pod úroveň vnitřních podlah, bez porušení již zařízených interiérů. Zpravidla se z venkovní strany nerezovými deskami nahrazuje ve stejné úrovní původní lepenková izolace, která již neplní izolační účel a právě nerez. deskami ve stejné rovině vznikne zcela nová doživotní izolace proti vlhkosti z nerez. plechů - HW-SYSTEM.