VLHKÉ ZDIVO, IZOLACE ZDIVA

Vlhké zdivo je problém! Izolace zdiva proti vlhkosti je jedna z nejnáročnějších disciplín stavebnictví.

V každém městě a obci je řada objektů, které trpí vlhkým zdivem. Jde prakticky o celou škálu různých staveb, rodinnými domky počínaje, přes nájemní domy, školy, obecní úřady, sklady až po historické památky, jako jsou kostely, farní budovy či zámky. Většinou lze konstatovat, že tyto objekty mají již nefunkční izolaci zdiva, která měla krátkou životnost nebo izolace zdiva nebyla použita vůbec. Výsledkem je vlhké zdivo.  Zvýšená vlhkost suterénních a přízemních stěn je charakteristickým problémem zejména starších budov. Provází ji tmavé a nevzhledné vlhkostní mapy na povrchu stěn, různorodé výkvěty solí a plísní, rozpadená struktura zdiva, odpadá omítka a jiné negativní vlivy. Bydlení v takových domech je nezdravé. Je provázeno řadou kondenzačních jevů, zvýšenou vlhkostí a nepříjemným zápachem vzduchu, ztrátami tepla a energie. V takto postižených částech budov vzniká zjevný diskomfort. Vlhké zdivo je velým problémem a je nutno přistoupit k úspěšnému vysušení zdiva a vytvoření nové hydroizolace zdiva.

Příčiny vzlínající vlhkosti, vlhkosti zdiva:

  • dlouhodobá neúdržba objektů
  • dosloužení původních izolačních materiálů
  • absence izolací všeobecně
  • zanesení drenáží, zazdění průduchů
  • nevhodné dodatečné stavební úpravy (cementové omítky, sádrové vysprávky, neprodyšná podlahová krytina, keramické obklady kolem základů atd.)
  • změna v užívání objektu, resp.jeho dlouhodobé neužívání a s tím související nedostatečná průběžná údržba, zejména bez větrání, vytápění, nebo alespoň temperování budovy
  • změna hydrogeologických podmínek (navýšení terénu, důsledky melioračních prací, poruchy vodovodních instalací)

Zdroje vzlínající vlhkosti:

  • zvýšená hladina spodní vody: vlhkost je společná pro všechny budovy na jednom místě postavené stejnou technologií, hranice vlhkosti dosahuje max.výšky na severní a severovýchodní straně budovy, minimální pak na osluněné straně (výška hranice se v průběhu roku prakticky nemění)
  • nahodilé rozptýlené zdroje (lokální poruchy): projevují se jen někdy a většinou jsou lokalizovány na jedné části budovy. V průběhu roku se často mění výška hranice, každému sanačnímu zásahu by měl předcházet průzkum odborné firmy, který by měl lokalizovat vlhkost specifikovat zdroj vlhkosti. Na základě průzkumu potom zvolit účinnou metodu pro odstranění vlhkosti ze zdiva a provést úspěšně sanaci zdiva. Hlavní příčinou zavlhání staveb je tzv. 'vzlínající zemní vlhkost'.

Naše působnost je v rámci celé ČR a v zahraničí. Kontaktujte nás prosím, rádi Vám poradíme a pomůžeme vyřešit Váš problém s vlhkostí objektu.