Ceník

Ceny izolace zdiva (sanace) pro rok 2022

Izolace metodou HW-SYSTEM patentiert - nerez.ocelové plechy (desky)

Mechanická metoda se 100% účinkem vysoušení zdiva. Nerez.ocelové plechy (desky) se strojně zatloukají (zavibrovávají) do vlhkého zdiva, aniž by se zdivo předem prořezávalo. Odpadá zdlouhavý proces: prořezávání-klínování-injektování a především je 100% GARANCE ZACHOVÁNÍ STATIKY objektu. Metodu je možno použít u cihelného, lehce smíšeného, opukového, pískovcového a kotovicového zdiva i bez průběžné spáry. Délka plechů se používá s přesahem 2-5 cm pro napojení dalších izolací (podlahové, svislé, zateplovací), resp. pro ochranu omítek (vnitřních i venkovních). Metoda dle WTA, ČSN 730610. Denní výkon je cca 30 bm izolovaného zdiva.

Cena: 2 700 - 3 400 Kč/m²       uvedené ceny jsou bez DPH

zdivo 15 cm       650 - 700 Kč/bm
zdivo 30 cm    1 100 - 1 250 Kč/bm
zdivo 45-50 cm 1 600 - 1 850 Kč/bm
zdivo 60 cm 1 950 - 2 200 Kč/bm

bm = běžný metr zdiva    

Cena je vždy závislá na množství zakázky, připravenosti a přístupnosti ke zdivu (obtížnosti).

Izolace metodou postupného podřezání zdiva ŘETĚZOVOU PILOU

Izolace metodou podřezání vlkého zdiva řetězovou pilou je mechanická metoda se 100% účinkem vyschnutí zdiva. Řetězová pila tvořená lištou, která je opatřena řetězem z tvrdokovu, postupně prořezává cihelné zdivo ve spáře. Po prořezání spáry se vkládá izolační certifikovaná PE fólie pro izolaci zdiva o síle 2 mm. Zdivo se zaklínuje pevnostními klíny a na závěr se proříznutá spára zainjektuje cementovou směsí. Fólie přesahuje přes zdivo dle potřeby následných izolací. Metoda dle WTA, ČSN 730610. Denní výkon je cca 20 bm. Pro snazší a rychlejší práci s řetězovou pilou je dobré, když je hotový podkladní beton.

Cena: 1 550 - 1 950 Kč/m²       uvedené ceny jsou bez DPH

zdivo 15 cm 250 - 300 Kč/bm
zdivo 30 cm 500 - 600 Kč/bm
zdivo 45 cm 800 - 900 Kč/bm
zdivo 60 cm           1 100 Kč/bm

bm = běžný metr zdiva    

 

Izolace metodou postupného podřezání zdiva DIAMANTOVÝM LANEM

Izolace vlhkého zdiva diamantovým lanem je mechanická metoda se 100% účinkem vysoušení zdiva. Smyčka tvořená lanem s prům. diamanty postupně prořezává nesourodé, resp. tvrdé kamenné zdivo bez průběžné spáry. Po prořezání spáry se vkládá izolační certifikovaná PE fólie pro izolaci zdiva o síle 2 mm. Zdivo se ihned klínuje pevnostními klíny a závěrem se proříznutá spára zainjektuje cementovou směsí. Fólie se přesazuje přes zdivo dle potřeby následných izolací. Metoda dle WTA, ČSN 730610. Denní výkon je cca 8-12 bm izolovaného zdiva. Pro snazší a rychlejší práci s řetězovou pilou, je dobré když je hotový podkladní beton.

Cena: 3 200 - 3 900 Kč/m²       uvedené ceny jsou bez DPH

U izolace metodou diamantového lana je pro určení ceny za m2 zdiva především tvrdost kamenného zdiva (žula-nejtvrdší = nejdražší, opuka, křída-měkká = nejlevnější). Dalším faktorem je přístupnost ke zdivu pro manipulaci se strojem. Pro snazší a rychlejší práci s lanovou pilou, je dobré když je hotový podkladní beton.

 

Izolace metodou chemické injektáže zdiva

Izolace vlhkého zdiva pomocí chemické injektážní clony zabraňuje vzlínající vlhkosti systémem vrtaných otvorů do vlhkého zdiva. Speciální krém na silanové bázi určený k injektáži zdiva se aplikuje do předem vrtaných otvorů ve zdivu. Injektáž se provádí v rozteči vrtů 10 - 12 cm při hloubce vrtů na sílu zdiva -5 cm. Průměr vrtů 12 - 20 mm podle druhu a složení zdiva. Plnění vrtů se provádí pomocí pumpy a trubice, která se vsune do otvoru a celý vrt se rovnoměrně vyplní krémem. Injektáž je možná až do 95% nasycení zdiva vodou.

Cena: 2 300 - 3 300 Kč/m2       uvedené ceny jsou bez DPH

Chemická injektáž splňuje normu ČSN P 73 0610 – Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva a rovněž směrnici WTA.