Často kladené dotazy

Jaká technologie sanace zdiva je pro mě nejlepší?

Nejspolehlivější jsou mechanické metody sanace (podřezaní zdiva a vložení izolace, technologie HW-SYSTÉM), ovšem tyto metody nejsou vždy technicky aplikovatelné a mohou být nahrazeny např. chemickou injektáží. Často se technologie kombinují, podle typu a charakteristiky zdiva.

Pro volbu „pro Vás té nejlepší technologie” nabízíme bezplatné a nezávazné prohlídky, s návrhem vhodných sanačních opatření a zpracováním konkrétní cenové nabídky.

Co je technologie HW-systém?

Mechanická metoda HW-SYSTÉM je založena na principu zarážení (zatloukání) nerezových plechů z tvrzené ušlechtilé oceli o amplitudě vlnění 5 mm do zdiva. Tuto metodu podpořila i Vědecko-technická společnost pro sanace staveb a péče o památky (WTA). Jedná se o evropský patent rakouské firmy a v ČR je součástí ČSN 730610.

Jaké jsou výhody metody HW-Systém oproti jiným metodám sanace vlhkého zdiva?

Metoda HW-Systém, známá také jako zarážení nerezových ocelových desek do zdiva, má několik výhod oproti jiným metodám sanace vlhkého zdiva:

  • Rychlost a jednoduchost instalace – Metoda HW-Systém je relativně rychlá a snadná na instalaci. Zároveň nevyžaduje složité přípravy nebo náročné rušení provozu v objektu, což může být výhodné zejména v případech, kdy je potřeba rychle reagovat na problém s vlhkostí.
  • Účinnost a trvanlivost – Metoda HW-Systém je považována za velmi účinnou a trvanlivou. Nerezové ocelové desky totiž vytvářejí bariéru, která zabraňuje vstupu vlhkosti do zdiva. Tento efekt je trvalý a lze očekávat, že bude fungovat po mnoho let.
  • Široká aplikace – Metoda HW-Systém může být použita na různých typech zdiva, včetně zděného, betonového nebo kamenného. To znamená, že lze použít na mnoha typech budov a konstrukcí, od historických budov až po moderní stavby.
  • Ekologické a bezpečné řešení – Metoda HW-Systém je považována za ekologické řešení, protože nevyžaduje použití chemikálií nebo jiných potenciálně nebezpečných materiálů. Navíc nevytváří žádné nebezpečné odpady nebo emise.
  • Estetická hodnota – Metoda HW-Systém zahrnuje instalaci nerezových ocelových desek, které jsou diskrétní a „neviditelné“, což minimalizuje vliv na vzhled budovy.

Jaké jsou možnosti zajištění záruky po provedení sanace vlhkého zdiva vaší firmou?

Doba záruky zaleží na typu použité technologie. Po ukončení prací, každý zákazník obdrží garanční list. Například po provedení sanace vlhkého zdiva pomocí HW-SYSTÉM nabízíme záruku na provedenou práci a materiál 80 let.

Jak dlouho trvá sanace vlhkého zdiva pomocí HW-Systému?

V případě menších a jednodušších projektů může být sanace vlhkého zdiva pomocí metody HW-Systém hotová během 1-2 pracovních dní. Větší projekty, jako například kompletní sanace historických budov, mohou trvat několik dní. Denní výkon je cca 20-30 bm zaizolovaného zdiva.

Provádíte izolace a sanace zdiva na všech typech objektů?

Izolace zdiva a sanace zdiva provádíme u všech druhů konstrukcí (z cihelného, kamenného či smíšeného zdiva) a na všech typech objektů (zjm. rodinné a bytové domy, podnikatelské objekty, sociální a administrativní budovy - úřady, školy, školky, kulturní domy a jiné). Poměrně často se také zaměřujeme i na církevní a památkově chráněné objekty jako jsou kapličky, kostely, katedrály a různé památkové objekty.

Aktuálně náš výrobní program obsahuje veškeré moderní i dlouhodobě osvědčené způsoby a technologie izolace a sanace zdiva. Proto jsme schopni realizovat vybrané sanační opatření v podstatě na jakémkoliv objektu, a to i ve složitějších či náročnějších podmínkách, vč. kombinace jednotlivých technologií.

Nahrozí narušení statiky objektu?

Všechny technologie, které používáme, jsou léty ověřené a splňují všechny požadavky norem ČSN a směrnic WTA. Firma HW-PANTY spol. s r.o. garantuje po celou dobu provádění prací zachování STATIKY objektu.

Chci si nechat odizolovat dům, kolik peněz si mám připravit?

Cena odizolování je závislá na velikosti domu, tloušťce zdiva a zvolené technologii. Porovnání různých technologií sanace zdiva najdete na naších stránkách.

Nejlepším a pro Vás nejlevnějším způsobem bude, když nás budete kontaktovat vyplněním formuláře na našich webových stránkách. Můžete také zavolat na naše telefonní číslo: 546 427 644, mobil: 602 569 608 nebo napsat na e-mail hw@hwpanty.cz, kde nám stručně popíšete vlhkostní problém na Vašem objektu a zanecháte nám platné kontaktní údaje. Tento kontakt bude u nás neprodleně zpracován a předán odbornému stavebnímu technikovi, který se s Vámi telefonicky zkonzultuje všechny Vaše potřeby a dotazy, doporučí Vám optimální způsob sanace a sdělí Vám přibližnou cenovou relaci vybrané technologie, vč. možnosti nezávazné, bezplatné prohlídky přímo na místě řešeného objektu.

Konečnou cenovou nabídku Vám zpracuje náš technik po prohlídce objektu a na místě zvolí nejvhodnější technologii sanace, případně kombinaci technologií.

Mohu obdržet cenovou nabídku i bez prohlídky objektu.

Ano, v tomto případě je vhodné poslat okótovaný půdorys objektu s vyznačenými zdmi, které se mají izolovat, popis materiálu ze kterého je zdivo postaveno a v ideálním případě přiložit pár fotografií (celkový pohled na objekt, fotografie z interiéru a exteriéru). Případně co nejpodrobněji vyplnit formulář na našich stránkách.

Zdivo se nejeví vlhké, je nutné zdivo izolovat?

Při celkových rekonstrukcí doporučujeme odizolovat veškeré stávající zdivo (obvodové, středové) pokud se nejedná o „mladou“ stavbu.