IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA PODŘEZÁNÍM DIAMANTOVÝM LANEM

Izolace zdiva metodou podřezání diamantovým lanem s vložením hydroizolační fólie.

Technologie postupného podřezání vlhkého zdiva diamantovým lanem s vložením fóliové izolace patří rovněž k mechanikým metodám sanace vlhkého zdiva. Izolace vlhkého zdiva diamantovým lanem není omezená složením zdiva (beton, kámen všeho druhu, smíšené aj.), ani silou (tloušťkou) zdiva. Zdivo však nesmí být sypké. Soudržnost zdiva je zapotřebí k tomu, aby bylo možné po provedení řezu vložit (vsunout) izolační fólii. Garance provedené izolace a použitého materiálu je 50 let. Při sanaci kamenného nebo smíšeného zdiva bez průběžné spáry je tato metoda tzv.'poslední instancí', která zaručuje žádaný výsledek, tj. SUCHÉ ZDIVO. Investor nemusí mít obavy, že zdivo bude nadále vlhnout, protože opět jako u metody izolace HW-SYSTEM byla použita 'pevná překážka', přes kterou již vzlínající vlhkost nemůže dále pronikat. Touto technologií lze provést řez v úrovni přízemí, chodníku, suterénu a jiných velmi těžce přístupných prostorách. Diamantové lano a řez lze instalovat i pro svislé izolace vlhkého zdiva, neboť použitím kladek lana je řezání zdiva variabilní. Každý objekt před zahájením prací je nutné zhlédnout a změřit sanačním technikem. Toto měření naše firma provádí zdarma. Naše působnost je především Brno a okolí.

Technologie podřezání zdiva diamantovým lanem je součástí normy ČSN P 730610 - Hydroizolace staveb - sanace vlhkého zdiva a rovněž WTA - Vědecko technické společnosti pro sanace staveb.

Popis technologie - sanace vlhkého zdiva pomocí diamantového lana, pily

  • zvolí se délka lana potřebná pro izolaci vlhkého zdiva diamantovým lanem dle jeho síly a členitosti okolního prostoru, instaluje se stroj, ukotví se vodící kladky a provleče se diamantové lano mezi jednotlivými kladkami.
  • lokalizují se a případně se odstraní veškeré překážky, které se v rovině řezu vyskytují.
  • probíhá prořezání spáry a následné čištění, po celou dobu řezání se lano chladí vodou.
  • vkládání fóliové izolace do proříznuté spáry, desky (fólie) se vzájemně překrývají a rovněž mají přesah přes zdivo, který je zapotřebí pro napojení dalších izolací.
  • klínování podřezaného zdiva natlučením pevnostních klínů do proříznuté spáry.
  • injektování spáry cementovou směsí (beztlaková injektáž)
  • povrchová úprava zdiva - staré, vlhké a prosolené omítky je zapotřebí odstranit a provést nové omítnutí zdiva dle potřeby a druhu, buď sanačními omítkami nebo po určité době je možné použít běžné omítky.