Užití technologie HW-SYSTEM

  • pro veškeré zdivo vyzděné ve spáře bez ohledu na druh a složení zdiva (obecně)
  • pro zdivo cihelné (i bez průběžné spáry)
  • pro zdivo z kotovic, vepřovic (i bez průběžné spáry)
  • pro zdivo kamenné s průběžnou spárou (obecně)
  • pro zdivo smíšené, opukové, pískovcové i bez spáry (dle daného objektu-nutno posoudit)
  • pilíře samostatně stojící, klenby, kaskády, oblouky

Veškeré zdivo lze provádět do síly (tloušťky) 100 cm pouze s přístupem z jedné strany. U zdiva nad 100 cm je zapotřebí přístup s obou stran. Výška izolace je možná již od 0,5cm nad stávajícím terénem, t.j. 1. nejnižší spára.