Ceník

Ceny izolácie (sanácie) pre rok 2023

Izolácia metódou HW-SYSTÉM patentiert - nerez. oceľové plechy (dosky)

Mechanická metóda so 100%-ným účinkom vyschnutia muriva. Nerez. oceľové plechy (dosky) sa strojovo zatĺkajú (vpravujú) do vlhkého muriva, bez predošlého prerezávania. Odpadáva tým zdĺhavý proces: prerezávanie – klinovanie – injektovanie a predovšetkým je 100% GARANCIA ZACHOVANIA STATIKY objektu. Metódu je možné použiť u tehlového, ľahko zmiešaného, opukového, pieskovcového a kotovicového muriva aj bez priebežnej špáry. Dĺžka plechov sa používa s presahom 2-5 cm pre napojenie ďalších izolácií (podlahové, zvislé, zateplovacie), resp. pre ochranu omietok (vnútorných i vonkajších). Metóda podľa WTA, ČSN 730610. Denný výkon je cca 30-40 bm.

Cena (práca, materiál): 110 - 140 €/m²

murivo 15 cm 18-20 €/bm
murivo 30 cm 34-42 €/bm
murivo 45-50 cm 55-67 €/bm
murivo 60 cm 69-82 €/bm
murivo 65-70 cm 75-95 €/bm
murivo 80 cm 96-105 €/bm
murivo 90 cm 103-124 €/bm
murivo 100 cm 115-138 €/bm

bm = bežný meter

Všetky ceny sú bez DPH.

Cena je vždy závislá na množstve zákazky, pripravenosti a prístupnosti k murivu (obtiažnosti).

Izolácia metódou postupného podrezania muriva REŤAZOVOU PÍLOU

Mechanická metóda so 100%-ným účinkom vyschnutia muriva. Reťazová píla tvorená lištou, ktorá je vybavená reťazou z tvrdokovu, postupne prerezáva tehlové murivo v špáre. Po prerezaní špáry sa vkladá certifikovaná izolačná PE fólia o hrúbke 2 mm. Murivo sa zakliňuje pevnostými klinmi a na záver sa prerezaná špára zainjektuje izoláciou. Metóda podľa WTA, ČSN 730610. Denný výkon je cca 20 bm.

Cena (práca, materiál): 75 - 89 €/m²

murivo 15 cm 11-14 €/bm
murivo 30 cm 23-28 €/bm
murivo 45-50 cm 36-45 €/bm
murivo 60 cm 46-50 €/bm

bm = bežný meter

Všetky ceny sú bez DPH.

Izolácia metódou postupného podrezania muriva DIAMANTOVÝM LANOM

Mechanická metóda so 100%-ným účinkom vyschnutia muriva. Slučka tvorená lanom s priemyselnými diamantami postupne prerezáva nesúrodé, resp. tvrdé kamenné murivo bez priebežnej špáry. Po prerezaní špáry sa vkladá izolačná certifikovaná PE fólia o hrúbke 2 mm. Murivo sa okamžite klinuje pevnostými klinmi a nazáver sa prerezaná špára zainjektuje cementovou zmesou. Fólia sa presadzuje cez murivo podľa potreby následných izolácií. Metóda podľa WTA, ČSN 730610. Denný výkon je cca 8-12 bm.

Cena (práca, materiál): 135 - 160 €/m2

murivo 45-50 cm 75-86 €/bm
murivo 60-65 cm 95-110 €/bm
murivo 70-80 cm 115-125 €/bm
murivo 90-100 cm 135-160 €/bm

bm = bežný meter

Všetky ceny sú bez DPH.

Pri izolácii metódou diamantového lana je pre určenie ceny za m2 muriva predovšetkým tvrdosť kamenného muriva (žula – najtvrdšia = najdrahšie, opuka, krieda – mäkká = najlacnejšie). Ďalším faktorom je prístupnosť k murivu pre manipuláciu so strojom.