IZOLÁCIA (REŤAZOVÁ PÍLA)

Izolácia metódou podrezania vlhkého muriva reťazovou pílou s vložením hydroizolačnej fólie.

Táto technológia je dvojstupňová. V prvom stupni sa vykoná oddelenie muriva – prerezanie muriva. V druhom stupni sa vloží nová hydroizolácia a špára sa uzavrie pevnostnými klínmi s injektážou. Reťazová píla má jednotlivé články reťaze z tvrdokovu. Používajú sa dva typy píl, strojná a ručná. Určené sú pre tehelné murivo s rovnou ložnou špárou.

Popis technológie

V mieste vkladania dodatočnej izolácie sa odstráni omietka. Pozdĺž muriva musí byť tvdrý a dostatočne pevný podklad v šírke cca 1,50 m pre pojazd podrezávacieho stroja. Pracovník postaví stroj k stene, pílovú lištu nastaví do vodorovnej polohy. Zopne spojku pojazdu, spustí pohon píly a ručným pohonom vysúva pílu do rezu. Po prerezaní muriva v dĺžke 1 m vypne pohon a ozubenou lištou prečistí drážku.

Do prerezanej a prečistenej drážky sa vloží niektorý z typov izolácie z polyetylénu alebo skleneného laminátu o hrúbke 1,5-2 mm. Pruh izolácie dĺžky 1 m a šírky takej, aby nepresahoval hrúbku múru, sa v drážke upevní rozperovými klínmi, ktoré sa do drážky musia natĺcť. Dodávajú sa v rôznych hrúbkach podľa šírky rezu a používanej izolácie. Klin z plastu má nosnosť 270kg/cm2. Kliny sa vkladajú do muriva obojstranne vo vzdialenosti cca 20 cm. Dĺžka klinu je daná šírkou muriva. Medzi klinmi musí byť v pozdĺžnej osi muriva medzera 10 cm. Vtedy je možné prerezať a zaizolovať ďalší meter muriva.

Cyklus sa opakuje po záberoch, presahy izolačných dosiek musia byť minimálne 5 cm. Týmto spôsobom je možné podrezať a vyklinovať naraz až 30 m muriva. Prerezávanie rohov a kútov je vykonávané ručnou pílou kývavým pohybom lišty oproti operným zubom píly. Rez sa vykonáva spravidla z prava do ľava. Na dopravu píly do dverných otvorov slúžia bočné valčeky, na ktoré je možné zariadenie naklopiť.

Nasleduje vyplňovanie drážky. Tá sa obojstranne omietne cementovou maltou s vodoodpudivými prísadami. Po 80 – 100 cm sa vložia injektážne trúbky o priemere 1,80 cm a dĺžky 13 cm. Zmes 20% piesku a 80% cementu a plastifikátora sa pomocou injektážneho zariadenia vstrekuje tlakom 0,1 MPa do pripravených otvorov. Po zatvrdnutí sa trubičky vyberú, oreže sa prebytočná izolácia a urobí sa sanačná omietka. Izoláciu je možné vykonať tak, že sa podrezaná stena vyklinuje a do špár sa vstrekuje hmota na báze epoxidových živíc. Špára sa stáva vodonepriepustnou.