Použitie technológie HW-SYSTEM

  • Pre všetko murivo vymurovené v špáre bez ohľadu na druh a zloženie muriva (všeobecne)
  • Pre murivo tehelné (aj bez priebežnej špáry)
  • Pre murivo z kotovíc a tehál z nepálenej hliny(aj bez priebežnej špáry)
  • Pre murivo kamenné s priebežnou špárou (všeobecne)
  • Pre murivo zmiešané, opukové, pieskovcové aj bez špáry (podľa daného objektu – nutné posúdiť)
  • Piliére samostatne stojace, klenby, kaskády, oblúky.

Všetko murivo je možné vykonávať do sily (hrúbky) 100 cm jedine s prístupom z jednej strany. Pri murive nad 100 cm je potrebný prístup z oboch strán. Výška izolácie je možná už od 0,5 cm nad súčasným terénom.