VLHKÉ MURIVO

Vlhké murivo je problém! Sanácia vlhkého muriva je jedna z najnáročnejších disciplín stavebníctva.

V každom meste a obci je rada objektov, ktoré trpia vlhkým murivom. Ide prakticky o celú škálu rôznych stavieb, počínajúc rodinnými domčekmi, cez nájomné domy, školy, obecné úrady, sklady až po historické pamiatky ako sú kostoly, farné budovy či zámky. Väčšinou je možné konštatovať, že tieto objekty majú už nefunkčnú izoláciu, ktorá mala krátku životnosť alebo vôbec nebola použitá. Výsledkom je vlhké murivo. Zvýšená vlhkosť suterénnych a prízemných stien je charakterisktickým problémom najmä starších budov. Sprevádzajú ju tmavé a nevzhľadné vlhkostné mapy na povrchu stien, rôznorodé výkvety solí a pliesní, rozpadnutá štruktúra muriva, opadaná omietka a iné negatívne vplyvy. Bývanie v takýchto domoch je nezdravé. Je sprevádzané niekoľkými kondenzačnými javmi, zvýšenou vlhkosťou a nepríjemným zápachom vzduchu, stratami tepla a energie. V takto postihnutých častiach budov vzniká zjavný diskomfort.

Príčiny vzlínajúcej vlhkosti:

  • Dlhodobá neúdržba objektov
  • Doslúženie pôvodnch izolačných materiálov
  • Absencia izolácie všeobecne
  • Zanesenie drenáže, zamurovanie prieduchov
  • Nevhodné dodatočné stavebné úpravy (cementové omietky, sadrové vysprávky, nepriedušná podlahová krytina, keramické obklady okolo základov atd.)
  • Zmena v užívaní objektu, resp. jeho dlhodobé neužívanie a s tým súvisiaca nedostatočná priebežná údržba, najmä bez vetrania, vyhrievania, alebo aspoň temperovania budovy)
  • Zmena hydrogeologických podmienok (navýšenie terénu, dôsledky melioračých prác, poruchy vodovodných inštalácií)

Zdroje vzlínajúcej vlhkosti:

  • Zvýšená hladina spodnej vody: vlhosť je spoločná pre všetky budovy na jednom mieste postavené rovnakou technológiou, hranica vlhkosti dosahuje maximálnu výšku na na severnej a severovýchodnej strane budovy, minimálnu na slnečnej srane (výška hranice sa v priebehu roka prakticky nemení)
  • Náhodne rozptýlené zdroje (lokálne poruchy): prejavujú sa len niekedy a väčšinou sú lokalizované v jednej časti budovy. V priebehu roka sa často mení výška hranice. Každému sanačnému zásahu by mal predchádzať prieskum odbornej firmy, ktorý by mal lokalizovať vlhkosť a špecifikovať zdroj vlhkosti. Na základe prieskumu potom zvoliť účinnú metódu pre odstránenie vlhkosti muriva. Hlavnou príčinou zvlhčenia stavieb je tzv. „vzlínajúca zemská vlhkosť“.