IZOLÁCIA (DIAMANTOVÉ LANO)

Izolácia metódou podrezania vlhkého muriva diamantovým lanom s vložením hydroizolačnej fólie.

Technológia postupného podrezania muriva diamantovým lanom s vložením fóliovej izolácie patrí tiež k mechanickým metódam sanácie vlhkého muriva. Izolácia diamantovým lanom nie je obmedzená zložením muriva (betón, kameň každého druhu, zmiešané murivo a iné), ani silou (hrúbkou) muriva. Murivo však nesmie byť sypké. Súdržnosť muriva je potrebná k tomu, aby bolo možné po vykonaní rezu vložiť (vsunúť) izolačnú fóliu. Garancia vykonanej izolácie a použitého materiálu je 50 rokov. Pri sanácii kamenného alebo zmiešaného muriva bez priebežnej špáry je táto metóda tzv. „poslednou možnosťou“, ktorá zaručuje žiadaný vsledok, tj. SUCHÉ MURIVO. Investor nemusí mať obavy, že murivo bude naďalej vlhnúť, pretože opäť ako u metódy HW-SYSTÉM bola použitá „pevná prekážka“, cez ktorú už vzlienajúca vlhkosť nemôže ďalej prenikať. Touto technológiou je možné vykonať rez na úrovni prízemia, chodníka, suterénu a iných veľmi ťažko prístupných priestoroch. Diamantové lano a rez je možné inštalovať aj pre zvislé izolácie vlhkého muriva pretože s použitím kladiek lana je rezanie muriva variabilné. Každý objekt je pred zahájením práce potrebné zhliadnuť a zamerať sanačným technikom. Toto meranie naša firma vykonáva zadarmo.

Popis technológie

  • Zvolí sa dĺžka lana potrebná pre rezanie konkrétneho muriva podľa jeho sily a členitosti okolitého priestoru, inštaluje sa stroj, ukotvia sa vodiace kladky a prevlečie sa diamantové lano medzi jednotlivými kladkami.
  • Lokalizujú sa a prípadne sa odstránia všetky prekážky, ktoré sa v rovine rezu nachádzajú.
  • Prebieh a prerezanie špáry a následné čistenie, po celú dobu rezania sa lano chladí vodou.
  • Vkladanie fóliovej izolácie do prerezanej špáry, dosky (fólie) sa vzájomne prekrývajú a taktiež majú presah cez murivo, ktorý je potrebný pre napojenie ďalších izolácií.
  • Klinovanie podrezaného muriva natlčením pevnostých klinov do prerezanej špáry.
  • Injektovanie špáry cementovou zmesou (beztlaková injektáž)
  • Povrchová úprava muriva – staré, vlhké a presolené omietky je potrebné odstrániť a vykonať nové omätenie muriva podľa potreby a druhu, buď sanačnými omietkami alebo po určitej dobe je možné použiť bežnú omietku.

Celkové hodnotenie

Pri sanácii kamenného alebo zmiešaného muriva bez priebežnej špáry je technológia diamantového lana tzv. „poslednou možnosťou“ sanácie muriva, ktorá zaručuje žiadaný výsledok, tj. suché murivo. Investor nemusí mať obavy, že murivo bude naďalej vlhnúť, pretože opäť ako u metódy HW-SYSTÉM bola použitá „pevná prekážka“, cez ktorú už vzlienajúca vlhkosť nemôže ďalej prenikať. Touto technológiou je možné vykonať rez na úrovni prízemia, chodníka, suterénu a iných veľmi ťažko prístupných priestoroch. Diamantové lano a rez je možné inštalovať aj pre zvislé izolácie vlhkého muriva pretože s použitím kladiek lana je rezanie muriva variabilné. Každý objekt je pred zahájením práce potrebné zhliadnuť a zamerať sanačným technikom. Toto meranie naša firma vykonáva zadarmo.