Patenty HW-SYSTEMU

V súčasnosti sú platné tri chrániace patenty HW-SYSTÉM (patentiert HW SYSTEM):

  • Patent ČR č. 278264: „Doska z nehrdzavejúcej ocele a válcovacie zariadenie na výrobu dosiek“ platnosť patentu do 03.02.2007
  • Patent ČR č. 281038: „Izolačná doska, spôsob jej výroby a zariadenie k vykonávaniu tohoto spôsobu“ platnosť patentu do 18.11.2012
  • Patent ČR č. 284110: „Úderné kladivo“ platnosť patentu do 16.09.2011
  • Patent ČR č. 290413: „Zariadenie pre zarážanie izolačnch dosiek do muriva“ platnosť patentu do 23.11.2015

Jedine plechy označené značkou „HW“ a „SPITZE“ (špice) sú zárukou originálneho plechu určeného pre sanáciu vlhkého muriva podľa patentovaného systému HW.