Zarážanie dosiek a účinok na murivo

Dosky sú špeciálnym strojným zariadením zarážané (zatĺkané) do muriva s frekvenciou úderov cca 1300/min. Horizontálny posun muriva v smere úderov nie je možný, pretože sa musí vziať v úvahu zotrvačnosť hmoty a rýchlosť trvania úderov. K USADANIU muriva NEDOCHÁDZA, a preto tento systém GARANTUJE ZACHOVANIE STATIKY objektu. Odsadenie muriva (tvorba trhlín vznikajúcich usadaním) vo vertikálnom smere nie je možné, pretože pri prenikaní dosiek sa malta v špáre o cca 10 – 20 % zhutní.

K poškodeniu alebo rozbitiu muriva nedochádza. Je tomu tak vždy, keď je murivo vymurované v jednej rovine a špára je teda rovnobežná a pravidelná. Pokiaľ je murivo výškovo odsadené, alebo špára nie je pravidelná, musia dosky preniknúť murivom a tak si vlastne vytvárajú vlastnú špáru (rez murivom). Na tento účel sú určené izolačné dosky vybavené HROTOM (špicou) na strane, ktorou prenikajú do muriva (Europatent Nr. 0544639, CZ patent č. 281038). Toto zaostrenie umožňuje jednoduché prenikanie dosiek aj vo veľmi tvrdých a nesúrodých materiáloch. Zároveň sa tým zamedzuje nežiaducim otrasom. Doska v murive preniká plynulo a „nesunie“ pred sebou stavebný materiál. Veľmi tvrdá malta, úzka špára a tlaky v murive tým pádom prestávajú byť problémom.

V rohoch stien sa sa dosky kolmo cez seba prekrývajú tak, aby prekrytie dosiek bolo vždy minimálne cca 8 cm (viď foto). To je zaručené malou amplitúdou vlnenia plechu, ktorá je 5 mm. Pri objektoch stavaných na svahu alebo pri izolovaní schodísk si musia dosky nájsť, resp. preraziť vlasnú špáru a k tomuto účelu opäť slúži zaostrenie (hrot-špica) plechu.